Motortechniek - TLO (2006-2007)

Werken met SI-eenheden Ontstaan van electriciteit, begrippen i.v.m. met spanning en stroom Weerstanden: indeling, soorten, kleurcode, formules Wet van Ohm + toepassingen Formules voor oplossen van gemengde schakelingen Begrippen i.v.m. transformatoren De generator, elektrische motoren en hun toepassingen Driefasenspanning: opwekking, driehoekkoppeling, sterkoppeling, arbeidsfactor Indeling verbrandingsmotoren Algemeen principe van een motor:tweeslag, vierslag Werking en constructie van een verbrandingsmotor Koeling – koelsystemen, smering - smeersystemen - oliën In- en uitlaatsystemen, toevoer brandstof, brandstofsystemen: benzine, diesel, LPG Verbranding en brandstoffen Electrische installatie Wankelmotoren Berekeningen van meercilindermotoren betreffende arbeidsdiagram, vermogen, koppel, zuigersnelheid Praktische bespreking aan de hand van demomateriaal: koelsystemen, smeersystemen, brandstofsystemen Oefeningen op : wet van Ohm, wet van Faraday, wet van Pouillet, arbeid, vermogen en rendement Gemengde schakelingen, Lampenschakelingen Schakelen van elektrische motoren Basisbegrippen elektrische binnenhuisinstallatie

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

Toelichting:
De studenten kunnen de begrippen spanning, stroom en weerstand formuleren, De studenten kunnen de basisformules uit de elektriciteit toepassen, De studenten begrijpen de Lorentzkracht en het induktie principe en kunnen dit toepassen op de transformator, de generator en de elektrische motor, De studenten moeten de werking van de verschillende verbrandingsmotoren kunnen uitleggen. De studenten moeten de constructie van de verbrandingsmotoren kunnen uitleggen. De studenten moeten de verschillende systemen nodig voor het functioneren van een motor kunnen uitleggen. De studenten moeten de verschillende onderdelen aan een motor herkennen + beschrijven. De studenten moeten berekeningen kunnen uitvoeren betreffende de kwaliteit van een motor. De studenten kunnen de klassieke lichtschakelingen opbouwen, De studenten begrijpen de werking van eenvoudige relaisschakelingen en kunnen deze opbouwen,

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

  • cursus

B. Verplichte leermiddelen

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • oefenpracticum
  • labo en werkcollege

B. Omschrijving

A. Types

  • schriftelijk examen
  • permanente evaluatie

B. Omschrijving

OA:
03290062
Code:
03290062
Vakcoördinator:
Juul Janssens
Semester:
1
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands