Cisco CCNA 3 & 4 (2006-2007)

Routing protocols: RIP, OSPF, EIGP Switching: VLANs, trunking and VTP IP addressing schemes using variable length subnetmasks

A. Algemene competenties

 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C02 Analyseren.
 • C03 Oplossingen uitwerken.
 • C04 Beheren.
 • C05 Projectmatig werken.
 • C06 Communiceren.
 • C08 Kwaliteitsvol handelen.
Toelichting:
De student kan oplossingen uitwerken. De student kan beheren. De student kan projectmatig werken.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Studenten die Cisco CCNA 1 en CCNA 2 met succes afgelegd hebben kunnen deze vervolgcursus volgen

A. Type

 • handboek
 • materiaal op leeromgeving
 • materiaal op WWW

B. Verplichte leermiddelen

Cisco Press 2005 Cisco Networking Academy Program CCNA 3 and 4 Companion Guide Revised Third Edition

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • oefenpracticum
 • labo en werkcollege

B. Omschrijving

A. Types

 • schriftelijk examen
 • permanente evaluatie
 • praktische proef
 • aan de computer
 • meerkeuzevragen

B. Omschrijving

OA:
02240610
Code:
02240610
Vakcoördinator:
Bram Mennes
Semester:
1
Studiepunten:
3
Onderwijstaal:
Nederlands