Digitale systemen 2 (2006-2007)

1. Hoofdstuk 1 Algemene structuur in VHDL 2. Hoofdstuk 2 De beschrijving van sequentiële logica in VHDL 3. Hoofdstuk 3 Reactie timercircuit 4. Hoofdstuk 4 Seriële Communicatie 5. Hoofdstuk 5 VGA interface met UP2 Education Kit 6. Hoofdstuk 6 Elektronische tellers 7. Hoofdstuk 7 S/PDIF-tester met MachXO 8. Hoofdstuk 8 Technologie van programmeerbare logica 9. Hoofdstuk 9 A/D- en D/A omvormers 10. Hoofdstuk 10 CPLD interface voor een ADC 11. Hoofdstuk 11 Een Matrix Keypad Encoder Systeem 12. Hoofdstuk 12 Geheugens 13. Hoofdstuk 13 Toepassingen in de markt 14. Appendix A Korte beschrijving van VHDL 15. Appendix B VHDL referentie 16. Appendix C Pinning van het ISP Starter Kit 17. Appendix D Parallel-JTAG-interface

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 03. Kritisch reflecteren
  • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
  • 05. Leiding geven
  • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
  • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

Toelichting:
- De bachelor in elektrotechniek kan het logische schema, de logische vergelijking, de waarheidstabel en het tijdsdiagramma herkennen, uitleggen en omzetten naar een andere vorm waarbij hij het bekomen resultaat kritisch controleert en eventueel corrigeert. - De bachelor in elektronica-ICT kan een sequentiele schakelingen afleiden en omzetten naar een eenvoudige vorm met oog voor het economische aspect waarbij hij het bekomen resultaat kritisch controleert en eventueel corrigeert - De bachelor in elektronica-ICT kan de verschillende programmeerbare componenten herkennen en het nut van de verschillende componenten communiceren. Hij kan er ontwerpen mee maken en ze omzetten naar een andere vorm waarbij hij het resultaat kritisch controleert en eventueel corrigeert. - De bachelor in elektronica-ICT kan een gegeven digitaal digitaal probleem voorbereiden en structureren waarbij hij de complexe probleemsituatie analyseert. Hij kan stap voor stap een oplossing opstellen Hij kan met behulp van eigen gekozen programmeerbare componenten een schakeling ontwerpen waarbij hij de gegeven probleemsituatie creatief en op een zo goedkoop mogelijk wijze oplost. Hij kan de bekomen oplossing kritisch onderzoeken, uitgebreid testen en eventueel corrigeren. - De bachelor in elektronica-ICT kan een gegeven praktisch probleem voorbereiden en structureren waarbij hij de complexe probleemsituatie analyseert. Hij kan stap voor stap een oplossing opstellen. Hij kan met behulp van de flipflop als hoofdcomponent een schakeling ontwerpen waarbij hij de gegeven probleemsituatie creatief en op een zo goedkoop mogelijk wijze oplost. Hij kan de bekomen oplossing kritisch onderzoeken, uitgebreid testen en eventueel corrigeren.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Studenten hebben de volgende cursussn gevolgd - digitale systemen 1 Studenten hebben de volgende onderwijsactiviteiten gevolgd digitale systemen 1 Studenten bezitten de volgende competenties -verworven in digitale systemen1

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • hoorcollege

B. Omschrijving

A. Types

  • mondeling examen

B. Omschrijving

OA:
05210301
Code:
05210301
Vakcoördinator:
Luc Friant
Semester:
1+2
Studiepunten:
4
Onderwijstaal:
Nederlands