Statistiek (2006-2007)

De cursus statistiek bestaat uit twee delen. De beschrijvende statistiek behandelt het verzamelen, ordenen en voorstellen van gegevens in tabellen en grafieken en het berekenen van kengetallen voor centrale strekking en spreiding. De samenhang tussen veranderlijken komt aan bod bij het berekenen van correlatie en regressie. Het laatste onderdeel behandelt de tijdreeksen. De verklarende statistiek begint met combinatieleer en kansrekenen. De cursus behandelt tenslotte enkele verdelingsfuncties.

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 03. Kritisch reflecteren

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

  • C02 De rol van analist.
Toelichting:
Studenten kunnen gegevens weergeven in tabellen, grafieken en in kengetallen. Studenten kunnen regressierechten en correlatiecoƫfficiƫnten berekenen en interpreteren. Studenten kunnen door tijdreeksen toekomstige evoluties voorspellen. Studenten kunnen kansen berekenen door gebruik te maken van combinatieleer en rekenregels. Studenten kunnen bij verdelingsfuncties gebruik maken van tabellen en weten welke problemen zij hiermee kunnen oplossen.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

  • cursus

B. Verplichte leermiddelen

Studiemateriaal: eigen syllabus.

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • hoorcollege
  • oefenpracticum

B. Omschrijving

A. Types

  • schriftelijk examen

B. Omschrijving

Monitoraat op afspraak
OA:
08272090
Code:
08272090
Vakcoördinator:
Lu Baeyens
Semester:
2
Studiepunten:
3
Onderwijstaal:
Nederlands