Inleiding tot de criminologie (2006-2007)

Wat is criminaliteit? Waarmee houdt criminologie zich bezig en welk soort wetenschap is dat dan? Wat is het verschil tussen theoretische en toegepaste criminologie? Hoe heeft de criminologie zich doorheen de eeuwen ontwikkeld, en welke criminologische theorie├źn zijn er zo al? Welke deeldomeinen kent de criminologie en welke zijn de gebruikte methoden?

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 03. Kritisch reflecteren
  • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

  • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties

  • C02 De rol van analist.
Toelichting:
De studenten kunnen omgaan met het criminologisch jargon. Zij hebben inzicht in de fenomen 'strafbaar en deviant gedrag', de reactie hierop van de maatschappij, de daders en de slachtoffers. Zij kunnen dit inzicht plaatsen tegen de achtergrond van de verschillende criminologische theorie├źn.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

Hebberecht, P., Cursus Criminologie Academiejaar 2004-2005, Faculteit Rechten, Universiteit Gent

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • hoorcollege
  • discussieseminarie

B. Omschrijving

De studenten brengen persartikelen i.v.m. criminaliteit en criminologie ter discussie.

A. Types

  • mondeling examen

B. Omschrijving

Monitoraat op afspraak
OA:
08271090
Code:
08271090
Vakcoördinator:
Trudo Breesch
Semester:
1
Studiepunten:
3
Onderwijstaal:
Nederlands