Hydrauliek (2006-2007)

Hydrauliek: - definities; - pompen; - motoren; - cilinders; - niet-progressieve stuurschuiven; - kleppen, - accumulatoren; - filters; - eenvoudige schakelschema's.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C02 Elektromechanische systemen testen.
 • C04 Technische dossiers samenstellen.
 • C05 De technische aspecten van een productieproces controleren.
 • C08 Zelfstandig de technische aspecten van een productieproces opvolgen.
 • C10 Zelfstandig elektromechanische systemen in bedrijf stellen.
 • C11 Elektromechanische systemen operationeel houden.
Toelichting:
-De bachelor in elektromechanica kan de gebruikte hydrauliekvaktermen correct en ondubbelzinnig verklaren. -De bachelor in elektromechanica kan de voordelen en nadelen van hydraulische aandrijvingen aangeven. -De bachelor in elektromechanica kan de werking en symboliek van pompen, motoren, cilinders, ventielen, kleppen, accumulatoren en filters omschrijven. -De bachelor in elektromechanica kan eenvoudige hydrauliek schema's lezen.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Studenten hebben de volgende cursussen/boeken/artikels doorgenomen - Geen Studenten hebben de volgende onderwijsactiviteiten gevolgd - diploma secundair onderwijs Studenten bezitten de volgende competenties: -basiskennis wiskunde, fysische begrippen.

A. Type

 • cursus
 • materiaal op WWW

B. Verplichte leermiddelen

Doucet Jan, 2005, cursus Hydrauliek. Niet gepubliceerde cursus, KHKempen, Geel,

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • oefenpracticum

B. Omschrijving

A. Types

 • schriftelijk examen
 • mondeling examen

B. Omschrijving

OA:
05210382
Code:
05210382
Vakcoördinator:
Luc Moonen
Semester:
2
Studiepunten:
2
Onderwijstaal:
Nederlands