Specifieke verpleegkunde deel 2 (2006-2007)

In dit vak worden volgende onderwerpen behandeld: NKO, oogziekten, urologie en dermatologie.Tevens wordt het palliatief zorgconcept besproken. Verder wordt de verpleegkunde op de polikliniek behandeld en wordt er gewerkt met casuïstiek.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 03. Kritisch reflecteren

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 08. Teamgericht kunnen werken

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C05 Een cliënt benaderen vanuit een holistische mensvisie.
 • C08 Verpleegproblemen identificeren en onderscheiden.
 • C09 Doelstellingen formuleren en zorgplan opstellen, afgestemd op het cliëntsysteem en op het zorgsysteem.
 • C10 Verpleegkundige handelingen verantwoord uitvoeren.
 • C11 De resultaten van de zorgverlening evalueren en bijsturen.
 • C12 Effectief schriftelijk en mondeling rapporteren.
 • C13 Preventief zorgverlenen.
 • C21 Open staan voor diversiteit in de samenleving.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

 • cursus
 • audiovisueel materiaal
 • materiaal op leeromgeving

B. Verplichte leermiddelen

Jordens,R.(2006) medische beeldvorming. Niet gepubliceerde cursus Offeciers,H.(2006)NKO,oogziekten,urologie,dermatologie. Niet gepubliceerde cursus Van den Bosch,I.(2006) Verpleegkunde op de polikliniek. Niet gepubliceerde cursus Deleu,M.;Demeurichy,R.;Van den Bosch,I.(2006) Casuïstiek. Niet gepubliceerde cursus Handboek : Clara,R.; Keirse,M.; Rombouts,W.; Schrijvers,D.; Van Neste,F; Verhoeven,A. Palliatieve hulpverlening Zakboekje voor professionelen Uitgeverij Pelckmans.

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • groepswerk

B. Omschrijving

Voor het gedeelte van casuistiek werken de studenten in groep.

A. Types

 • mondeling examen
 • permanente evaluatie
 • schriftelijk examen

B. Omschrijving

OA:
03294600
Code:
03294600
Vakcoördinator:
Ida Van den Bosch
Semester:
2
Studiepunten:
6
Onderwijstaal:
Nederlands