Gespecialiseerde topics in de geriatrische zorg (2006-2007)

Deze cursus behandelt een aantal geriatrische problemen zoals: - parkinsonisme - gewrichts -en skeletproblemen met aanvullende lessen kiné/ergo/logo - problemen met circulatie/ ademhaling - incontinentie (met blaasrevalidatie) - dementie/depressie/delier - infecties - zintuiglijke stoornissen - mondproblemen (door tandarts) - zorg voor gevorderd dementerende ouderen.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 08. Teamgericht kunnen werken
 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C07 Relevante gegevens verzamelen over het cliëntsysteem in de verpleegkunde.
 • C08 Verpleegproblemen identificeren en onderscheiden.
 • C10 Verpleegkundige handelingen verantwoord uitvoeren.
 • C11 De resultaten van de zorgverlening evalueren en bijsturen.
 • C12 Effectief schriftelijk en mondeling rapporteren.
 • C13 Preventief zorgverlenen.
 • C14 De zorg organiseren en coördineren op micro- en mesoniveau.
 • C17 Bereid zijn zich voortdurend bij te scholen en zich professioneel te ontwikkelen.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

 • cursus
 • materiaal op leeromgeving

B. Verplichte leermiddelen

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • oefenpracticum

B. Omschrijving

A. Types

 • schriftelijk examen

B. Omschrijving

Het gaat om een geïntegreerd examen. Dit betekent dat de vragen niet enkel over de pathologie op zich gaat, maar ook over de aanvullingen vanuit andere specialismen.
OA:
09289460
Code:
09289460
Vakcoördinator:
Frans Geudens
Semester:
2
Studiepunten:
6
Onderwijstaal:
Nederlands