elektronische vermogencontr pract (2006-2007)

Gestuurde Gelijkrichters - Eenfasige gelijkrichters: enkelzijdige gelijkrichter en brugschakeling - Driefasige gelijkrichters: enkelzijdige gelijkrichter en brugschakeling Wisselstroominstellers - wisselstroominstellers met fase-aansnijding - wisselstroominstellers met periodesturing - solid-state relais Hakkers en DC-DC convertoren Koelplaten berekenen

A. Algemene competenties

 • 01. Op een wetenschappelijke wijze kunnen denken en handelen
 • 02. Kunnen omgaan met complexe problemen

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 01. Kunnen gebruiken van methoden en technieken in onderzoek

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 Inzicht hebben in de nieuwste kennis van het vakgebied of delen ervan.
 • C06 Een diagnose kunnen stellen.
Toelichting:
- Studenten kunnen zelfstandig vermogenomvormers (en hun sturing) correct aansluiten op het net. - Studenten begrijpen de werking, karakteristieken en eigenschappen van de verschillende types vermogenomvormers en kunnen ze verklaren. - Studenten kunnen een diagnose stellen bij elektrische fouten aan een vermogenomvormer en kunnen een verantwoorde keuze maken bij oplossing van problemen met vermogenomvormers.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

De studenten moeten: - de karakteristieken van de elektronische halfgeleiders kennen en begrijpen: diode, transistor, thyristor, etc - de begrippen uit de wisselstroomtheorie (gemiddelde waarde, effectieve waarde, arbeidsfactor, etc) kennen en beheersen - een basiskennis hebben van de fourierontbinding van periodische signalen - op een veilige manier elektrische metingen kunnen uitvoeren met de geschikte meetinstrumenten en deze metingen kunnen interpreteren - handig zijn in het opbouwen en gebruiken van elektrische schakelingen en kunnen werken binnen een klein team

A. Type

 • handboek
 • cursus
 • materiaal op leeromgeving

B. Verplichte leermiddelen

Segers Werner, Practicum elektrotechniek, 2006. Niet gepubliceerde cursus, KHKempen, Geel, 42p.

C. Aanbevolen leermiddelen

Jacobs Vic, Labo elektrotechniek - begeleidend handboek, 2006. Niet gepubliceerde cursus, KHKempen, Geel, 154p.

A. Types

 • labo en werkcollege
 • groepswerk

B. Omschrijving

De studenten werken in groepjes van 2 of 3 aan een opdracht. De opstellingen in het labo zijn 'modulair' opgebouwd: de studenten bouwen zelf de schakelingen en verrichten hierop zelf de metingen.

A. Types

 • schriftelijk examen
 • permanente evaluatie
 • praktische proef
 • Andere: verslagen

B. Omschrijving

Tijdens de labozittingen worden de studenten tussentijds begeleid om de opdracht tot een goed einde te brengen en om de veiligheid van studenten en opstellingen te garanderen.
OA:
03201590
Code:
03201590
Vakcoördinator:
Werner Segers
Semester:
1+2
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands