Keuzevak Spaans (2006-2007)

Met deze cursus wordt een basiskennis Spaans aangeboden waarmee je je in dagdagelijkse situaties uit de slag kan trekken. Je leert hoe je een gesprek kan voeren over je identiteit (naam, adres, telefoonnummer), je dagelijkse bezigheden, je voorkeuren, enzovoort. Vooral de mondelinge taalvaardigheid staat dus centraal. De basiskennis voor een gewoon gesprek vormt het centrale gegeven van de cursus, met volgende taalhandelingen: - iemand begroeten; - jezelf of iemand anders voorstellen; - vragen naar afkomst; - iemand beschrijven; - het uur vragen en zeggen; - je dagindeling toelichten; - je voorkeuren aangeven; - bedanken; - afscheid nemen. Daarvoor worden elementaire topics uit de grammatica behandeld, bijvoorbeeld de vervoeging van werkwoorden in de tegenwoordige tijd, persoonlijke en bezittelijke voornaamwoorden, meervoud en vrouwelijke vorm van adjectief en substantief, telwoorden, voorzetsels. Uiteraard wordt er ook aandacht besteed aan de juiste uitspraak en spelling. Beoogd eindniveau: CEFR A2

A. Algemene competenties

  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
  • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben
Toelichting:
Basiscompetentie: De student kan dagdagelijkse communicatie zelfstandig afwikkelen. Deelcompetenties: De student bezit de vereiste taalkennis om dagdagelijkse situaties af te handelen. De student kan de benodigde dagdagelijkse informatie verzamelen en beoordelen. De student kan een geschikte communicatiestrategie voor dagdagelijkse situaties bepalen. De student kan algemene dagdagelijkse informatie vertalen. De student beheerst de conventies en procedures van dagdagelijkse mondelinge communicatie. De student kan een situatie analyseren en zelfstandig de juiste communicatiestrategie bepalen. De student kan in een interculturele context fungeren.

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

  • C01 Zakelijke communicatie zelfstandig afhandelen.
Toelichting:
/

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Studenten die in het eerste jaar geslaagd zijn, worden tot deze cursus toegelaten. Buitenlandse studenten moeten niveau 4 van het talenportfolio hebben bereikt en moeten bij het departementshoofd een aanvraag indienen om tot de cursus toegelaten te worden.

A. Type

  • handboek
  • audiovisueel materiaal

B. Verplichte leermiddelen

E.Snauwaert, A.Berquin, M.Castelein, A.Jonckheer, M.Rotthier, 1998, Cuaderno 1. Curso de español, Wolters Plantyn, Deurne.

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • hoorcollege
  • begeleide zelfstudie

B. Omschrijving

A. Types

  • mondeling examen
  • permanente evaluatie

B. Omschrijving

OA:
08273030
Code:
08273030
Vakcoördinator:
Peter Matthys
Semester:
1+2
Studiepunten:
5
Onderwijstaal:
Spaans