Vogels, vissen, terraria (2006-2007)

De cursus heeft tot doel een goede basiskennis te verwerven over de biologie, huisvesting, voeding, verzorging, gedrag en voornaamste ziektebeelden bij de courant als huisdier gehouden vogelsoorten (pluimvee, duiven, zangvogels, papegaaiachtigen), vissen en terrariumdieren.

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 03. Kritisch reflecteren

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

  • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties

  • AB1 - Omgaan met levend materiaal - Verantwoord en duurzaam omgaan met levend materiaal of in functie van levend materiaal.
  • AB-DZ-EC7: Adviseren van de klanten m.b.t. de verzorging van hun dier - 7A Klanten begeleiden en advies geven tijdens de consultaties - 7B Klanten aangepast diergeneeskundig materiaal verstrekken - 7C Begeleiden van klanten bij het ontslaan van patiĆ«nten.
Toelichting:
_ De studenten herkennen de verschillende als huisdier gehouden gedomesticeerde en niet-gedomesticeerde vogelsoorten (kip, eend, gans, zwaan, kalkoen, parelhoen, pauw, fazant kwartel, patrijs, duif, papegaai-achtigen en zangvogels), aquarium- en vijvervissen en terrariumdieren _ De studenten kennen het normale gedrag en de normale levenswijze van de hoger vernoemde diersoorten _ De studenten kennen de correcte manier van huisvesten van de hoger vernoemde diersoorten _ De studenten hebben een basiskennis over het inrichten en het onderhoud van verschillende soorten aquaria en terraria _ De studenten kennen de correcte voeding van de hoger vernoemde diersoorten _ De studenten kennen de correcte verzorging van de hoger genoemde diersoorten _ De studenten kennen de voortplantingscyclus van de hoger genoemde diersoorten _ De studenten kennen de voornaamste ziektebeelden bij de hoger genoemde diersoorten

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

geen

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

Verelst Andy, 2007. Vogels, vissen & terraria. Niet-gepubliceerde cursus, KHKempen, Geel.

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • hoorcollege

B. Omschrijving

A. Types

  • mondeling examen

B. Omschrijving

OA:
03293160
Code:
03293160
Vakcoördinator:
Andy Verelst
Semester:
2
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands