Godsdienst uitdieping (2006-2007)

Het godsdienstonderricht ligt steeds meer onder vuur. Aan de hand van lectuur worden mogelijke omgangsstrategieƫn bestudeerd. Een didactische werkvorm naar keuze wordt uitgediept. Je volgt drie nascholingen uit het aanbod van het bisdom.

A. Algemene competenties

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Passieve kennis van Frans, Engels en Duits.

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

Eigen nota's. Literatuur.

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • begeleide zelfstudie
  • labo en werkcollege

B. Omschrijving

A. Types

  • permanente evaluatie

B. Omschrijving

OA:
11261660
Code:
11261660
Vakcoördinator:
Frank Morlion
Semester:
1+2
Studiepunten:
6
Onderwijstaal:
Nederlands