Psychiatrische verpleging en begeleiding van een gezin of groep (2006-2007)

In dit opleidingsonderdeel worden verschillende vormen van psychopathologie, waaronder de DSM-IV persoonlijkheidsstoornissen, de gedragstoornissen, de Autisme Spectrumstoornissen enz., verder uitgediept. Daarnaast krijgen de studenten inzicht in de verschillende systeemtherapeutische principes en de concepten uit de contextuele benadering van Nagy. Tot slot worden een aantal relevante sociale aspecten uit de psychiatrie behandeld waaronder omgaan met agressie.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 Ethisch verantwoord verpleegkundig handelen.
 • C02 Empathie, verantwoordelijkheidszin, kritische ingesteldheid, aanpassingsvermogen en stressbestendigheid aanwenden in de verpleegkundige context.
 • C05 Een cliënt benaderen vanuit een holistische mensvisie.
 • C06 Verpleegkundige zorg verlenen vanuit wetenschappelijk en juridisch perspectief.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

 • handboek
 • cursus
 • audiovisueel materiaal
 • Andere: casuïstiek

B. Verplichte leermiddelen

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege

B. Omschrijving

A. Types

 • schriftelijk examen
 • mondeling examen
 • paper/werkstuk

B. Omschrijving

OA:
03295100
Code:
03295100
Vakcoördinator:
Karin Dickens
Semester:
1
Studiepunten:
5
Onderwijstaal:
Nederlands