levensmiddelentechnologie (2006-2007)

Eenheidsbewerkingen: - Voorbereiden van grondstoffen - Temperatuursverandering - Veranderen van deeltjesgrootte - Scheiden en concentreren - Mengen en vormen Toepassingen - Verpakking van levensmiddelen - Vleesindustrie - Groenten- en fruitconserven - Cacao en chocoladeproductie - Melkpoeder

A. Algemene competenties

 • 01. Op een wetenschappelijke wijze kunnen denken en handelen
 • 02. Kunnen omgaan met complexe problemen
 • 03. Beschikken over het vermogen tot oordeelsvorming in een onzekere context
 • 04. Kunnen reflecteren op het eigen denken en werken en het kunnen vertalen van die reflectie naar het ontwikkelen van meer adequate oplossingen
 • 05. Beschikken over het vermogen tot communiceren van het eigen onderzoek en probleemoplossingen met vakgenoten en leken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 03. Kunnen toepassen van paradigma' s in het domein van de wetenschappen en het kunnen aanduiden van de grenzen van paradigma' s

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 Inzicht hebben in de nieuwste kennis van het vakgebied of delen ervan.
 • C02 In staat zijn om de wijze waarop de theorievorming evolueert, te volgen en te interpreteren.
 • C06 Een diagnose kunnen stellen.
 • C08 Het productieproces kunnen opstarten, verbeteren en bedrijfszeker maken.
Toelichting:
De studenten kunnen de basisprincipes van de eenheidsbewerkingen beschrijven. De studenten kunnen de verschillende uitvoeringsvormen van de eenheidsbewerkingen bespreken en vergelijken. De studenten kunnen het processchema van de verschillende producten beschrijven en verklaren. De studenten kunnen de werking van de gebruikte apparatuur beschrijven en verklaren. De studenten kunnen voor een ongekend proces de achterliggende eenheidsbewerkingen beschrijven en verklaren. De studenten kunnen de juiste terminologie gebruiken om deze productieprocessen te beschrijven.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Van de studenten die via het schakelprogramma instromen in de masteropleiding, wordt een equivalente voorkennis verwacht (verworven in de professionele bachelor en/of in het schakeljaar).

A. Type

 • handboek
 • cursus

B. Verplichte leermiddelen

Handboek: FELLOWS P., Food Processing Technology, VCH Publishers, ISBN 0-89573-609-8 Claes Johan, 2004, Levensmiddelentechnologie: aanvullende nota's. Niet gepubliceerde cursus, KHKempen, Geel.

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege

B. Omschrijving

A. Types

 • open boek

B. Omschrijving

Bij de evaluatie krijgen de studenten een flow-chart van een productieproces dat niet in de hoorcolleges aan bod is gekomen. Op basis van de in de hoorcolleges verworven kennis wordt vervolgens gediscussieerd over de modaliteiten van de uitvoering van het proces.
OA:
03202630
Code:
03202630
Vakcoördinator:
Johan Claes
Semester:
1+2
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands