Meettechniek lab (2006-2007)

 • Temperatuuropnemers en hun omvormers
 • Verplaatsingsopnemers
 • Drukopnemers
 • Niveaumetingen
 • Naderingsschakelaars
 • Normen, symbolen en schema's
 • A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 03. Kritisch reflecteren
  • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken

  B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

  • 08. Teamgericht kunnen werken
  • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

  C. Beroepsspecifieke competenties

  • C01 Assisteren bij de ontwikkeling van elektromechanische systemen.
  • C02 Elektromechanische systemen testen.
  • C03 Elektromechanische beproeven.
  • C04 Technische dossiers samenstellen.
  • C05 De technische aspecten van een productieproces controleren.
  • C06 De technische aspecten van een productieproces afregelen.
  • C07 De technische aspecten van een productieproces configureren.
  • C08 Zelfstandig de technische aspecten van een productieproces opvolgen.
  • C09 Zelfstandig elektromechanische systemen installeren.
  • C10 Zelfstandig elektromechanische systemen in bedrijf stellen.
  • C11 Elektromechanische systemen operationeel houden.
  • C12 Onderhoudsproblemen in elektromechanische systemen opvolgen.
  • C13 Onderhoudsproblemen in elektromechanische systemen oplossen.

  A. Volgtijdelijkheid

  B. Competenties

 • De bachelor in elektromechanica kan meet-en regelsytemen aansluiten/ afregelen/ in bedrijf nemen.
 • De bachelor in elektromechanica kan meet-en regelsytemen uittesten en de nauwkeurigheid meten.
 • De bachelor in elektromechanica kan onderhoudsproblemen in m-en r-systemen vastlstellen en verhelpen
 • A. Type

  • cursus
  • materiaal op leeromgeving
  • materiaal op WWW

  B. Verplichte leermiddelen

  F. Peeters, 2005, Meettechniek Lab. Niet gepubliceerde cursus, KHKempen Geel, p.150

  C. Aanbevolen leermiddelen

  A. Types

  • oefenpracticum
  • groepswerk
  • labo en werkcollege

  B. Omschrijving

  A. Types

  • permanente evaluatie
  • praktische proef

  B. Omschrijving

  OA:
  05211040
  Code:
  05211040
  Vakcoördinator:
  Kris Devocht
  Semester:
  1+2
  Studiepunten:
  1
  Onderwijstaal:
  Nederlands