mechanisatie pract (2006-2007)

Demonstratiepracticum, waarbij de student inzicht krijgt in de bouw en het functioneren van verbrandingsmotoren in landbouw, tuinbouw en groenvoorziening. Een reeks didactische opstellingen en doorsneden is ter beschikking van de student: inside is insight. tweetact- en viertactmotor: werking en toepassingen - benzine- en dieselmotor: werking en toepassing - turbo - alternator - inspuitpompen: lijnpomp, roterende pompen, common rail - bouw en gebruik van de tractor: motor - versnellingsbak - eindaandrijving - differentieel - aftakas - mechanische en elektro-hydraulische hefinrichting - hydraulische systemen - snelheidsmeting - GPS en precisie-landbouw - monitor- en besturingssystemen

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 03. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
Toelichting:
De theorie wordt getoetst aan reële componenten en opstellingen.

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

  • 01. Een onderzoekende houding hebben met inbegrip van een appreciatie van de onzekerheid, de ambiguïteit en de grenzen van de kennis
  • 02. Kennis hebben van onderzoeksmethoden en -technieken en deze adequaat kunnen toepassen
  • 04. Onderzoek probleemgestuurd kunnen initiëren

C. Beroepsspecifieke competenties

  • C04 Praktisch gericht kunnen denken en handelen vanuit wetenschappelijk inzicht.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Begrippen uit de mechanica (kinematica) Begrippen uit de thermodynamica: o.m. motorcyclus Otto en diesel Begrippen uit de elektriciteitsleer: o.m. magnetische velden, transformatie

A. Type

  • Andere: didactische opstellingen en modellen

B. Verplichte leermiddelen

Eigen cursus Verwijzingen naar interessante websites MEIJER D.G., Trekkers en Motoren, Nieuwegein, Innovam, 1996, [ISBN 90-405-2614-1]

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • labo en werkcollege

B. Omschrijving

A. Types

  • permanente evaluatie

B. Omschrijving

De student verwerft inzicht door experimenteren met de didactische modellen; de docent is ter beschikking voor demonstraties en toelichting
OA:
03201970
Code:
03201970
Vakcoördinator:
Wim Van Malcot
Semester:
2
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands