Culturele vorming (2006-2007)

- Je volgt een creastage van 2 dagen met verwerking naar de lagere school toe. - Je woont 2 theatervoorstellingen bij met intensieve begeleiding per voorstelling ( Kunst in Zicht). - Je woont één culturele voorstelling bij. Het verslag dat je maakt komt in de map 'Student op stap'.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 08. Teamgericht kunnen werken
 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën
 • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk
Toelichting:
*

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 Begeleider leer- en ontwikkelingsprocessen.
 • C03 Inhoudelijk expert.
 • C04 Organisator.
 • C05 Innovator-onderzoeker.
 • C10 Cultuurparticipant.
Toelichting:
Als begeleider van leer- en ontwikkelingsprocessen : * slaag je er in om uit diverse situaties en informatiebronnen ideeën te genereren en deze op een originele manier gestalte te geven in een ontwikkelingsaanbod voor de kinderen (creatieve ingesteldheid) Als inhoudelijk expert : * leer je kijken naar en kritisch omgaan met kunst * maak je kennis met hedendaagse kunst Als organisator : * ben je in staat om taken zodanig te plannen, te coördineren en te delegeren, dat het beoogde doel op een efficiënte manier bereikt kan worden. Als innovator en onderzoeker : * kan je werken aan een interpretatiekader om kritisch om te gaan met informatie rond culturele thema's en ontwikkelingen * kan je je eigen rol als wereldburger kritisch evalueren en inpassen in een onderwijscontext Als cultuurparticipant: * kan je je actief engageren bij activiteiten die het belang van het onderwijs op het oog hebben * maak je kennis met hedendaagse kunst in al zijn expressievormen * leer je kritisch en creatief denken en handelen * vergroot je je culturele bagage * slaag je er in om actuele maatschappelijke thema's en ontwikkelingen te identificeren en kritisch te benaderen rond het cultureel-wetenschappelijke domein * de ondersteunende kennis omvat relevante informatiebronnen.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Culturele Vorming Vaardigheden van 1illo.

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

- Informatie - en werksessies - kranten, tijdschriften, ......

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • begeleide zelfstudie

B. Omschrijving

A. Types

 • permanente evaluatie

B. Omschrijving

- Verplichte aanwezigheid op de geplande activiteiten - De map 'Student op stap'
OA:
11260800
Code:
11260800
Vakcoördinator:
Nadine Diels
Semester:
1+2
Studiepunten:
1
Onderwijstaal:
Nederlands