Levensmiddelenhygiëne (2006-2007)

Evolutie van besmettingsflora tot bederfflora De belangrijkste micro-organismen: schimmels, gisten, bacteriën Ziekteverwekkende micro-organismen: intoxicatie, infectie, schimmeltoxines, salmonella, listeria, shigella, Yersinia enterocolitica, Campylobacter jejuni, Bacillus cereus, Vibrio parahaemoyticus, Staphylococcus aureus, Clostridium botulinum, Clostridium perfringens Parasitaire voedselinfecties: chemische verontreinigingen, prionen Levensmiddelenhygiëne: HACCP en GMP, pest-controle, installaties, gebouwen Microbiologisch bederf van levensmiddelen Beheersen van de microflora: verhitten, drogen, lage temperaturen, bestralen, bewaarmiddelen, antibiotica, desinfectie, reinigingstechnologie

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 03. Kritisch reflecteren
  • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

Toelichting:
De studenten moeten het gedrag van de elementaire bestanddelen tijdens de verwerking van levensmiddelen kunnen verklaren en voorspellen. De studenten moeten inzicht verwerven in de functionele eigenschappen van de elementaire bestanddelen van levensmiddelen. De studenten moeten inzicht verwerven in de mechanismen die leiden tot voedselbederf. De studenten moeten in staat zijn de hygiënische toestand van een levensmiddelenbedrijf te evalueren. De studenten moeten inzicht verwerven in de methoden die gebruikt worden om voedselbederf en voedselinfecties te voorkomen.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • hoorcollege

B. Omschrijving

A. Types

  • mondeling examen

B. Omschrijving

OA:
03292331
Code:
03292331
Vakcoördinator:
Rob Van Deun
Semester:
1
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands