Serreconstructies (2006-2007)

Kennis van materialen, specifiek in de kassenbouw gebruikt. Ontwikkeling in de kassenbouw Belang van de verschillende onderdelen van de serre en de normalisatie Specifieke installaties in de serre: scherminstallaties, gewasdraden, tafels, tabletten, betonvloeren Plastiekserres

A. Algemene competenties

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

Toelichting:
De student moet kennis verwerven van de gebruikte materialen en de evolutie in de kassenbouw kunnen weergeven. Daarnaast zijn specifieke klimaatsinstallaties niet vreemd voor hen.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • hoorcollege

B. Omschrijving

A. Types

  • mondeling examen

B. Omschrijving

OA:
03292260
Code:
03292260
Vakcoördinator:
Herman Marien
Semester:
1
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands