Onderwijsbevoegdheid Economie (2006-2007)

Het theoretisch gedeelte omvat het vervolg van de cursus algemene economie van het eerste jaarspecial topics van het bedrijfsbeheer en het vervolg van het burgerlijk recht. Verder komen de beginselen van het handelsrecht en het economisch recht aan bod. De economische realiteit wordt veder opgevolgd via kranten- en tijdschriftartikels, en actualisering van cijfergegevens via het internet.Het didactisch gedeelte omvat in hoofdzaak het efficiënt uitwerken van een lesonderwerp, naast een aantal theoretisch-didactische inhouden

A. Algemene competenties

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

Toelichting:
Deze gaan verder op de basiscompetenties van het eerste jaar.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Studenten hebben de volgende cursussen/boeken/artikels doorgenomen:- cursussen eerste jaar Studenten hebben de volgende onderwijsactiviteiten gevolgd:- cursus eerste jaar Studenten bezitten de volgende competenties:- basiscompetenties van het eerste jaar

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

- De Velder, S., 'Economie Vandaag (editie 2004), Academia Press - Van Overtveldt, J., 'Economie zonder voetnoten', Lannoo - Speybrouck, J., 'Recht, principes en praktijk', Academia Press - bedrijfseconomie: eigen cursus van de docent - Frederix, R., e.a., 'Integrale gevallenstudie boekhouden', Academia Press - kranten- en tijdschriftartikels - gegevens van het internet

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • hoorcollege
  • oefenpracticum
  • begeleide zelfstudie

B. Omschrijving

A. Types

  • schriftelijk examen
  • mondeling examen
  • permanente evaluatie

B. Omschrijving

OA:
10254270
Code:
10254270
Vakcoördinator:
José Vleugels
Semester:
1+2
Studiepunten:
6
Onderwijstaal:
Nederlands