Handel (2006-2007)

Het theoretisch gedeelte omvat het vervolg van de cursus algemene economie van het eerste jaarspecial topics van het bedrijfsbeheer en het vervolg van het burgerlijk recht. Verder komen de beginselen van het handelsrecht en het economisch recht aan bod. De economische realiteit wordt veder opgevolgd via kranten- en tijdschriftartikels, en actualisering van cijfergegevens via het internet.

A. Algemene competenties

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

Toelichting:
Deze gaan veder op de basiscompetenties van het eerste jaar.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Studenten hebben de volgende cursussen/boeken/artikels doorgenomen:- cursussen eerste jaar Studenten hebben de volgende onderwijsactiviteiten gevolgd:- cursus eerste jaar Studenten bezitten de volgende competenties:- basiscompetenties van het eerste jaar

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

- De Velder, S., 'Economie Vandaag (editie 2003), Academia Press - Van Overtveldt, J., 'Economie zonder voetnoten', Lannoo - Speybrouck, J., 'Recht, principes en praktijk', Academia Press - bedrijfseconomie: eigen cursus van de docent - Frederix, R., e.a., 'Integrale gevallenstudie boekhouden', Academia Press - kranten- en tijdschriftartikels - gegevens van het internet

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • hoorcollege
  • oefenpracticum
  • begeleide zelfstudie

B. Omschrijving

A. Types

  • schriftelijk examen
  • mondeling examen
  • permanente evaluatie

B. Omschrijving

OA:
10252110
Code:
10252110
Vakcoördinator:
José Vleugels
Semester:
1+2
Studiepunten:
6
Onderwijstaal:
Nederlands