Levensmiddelentechnologie - TLO (2006-2007)

Basisprincipes: sensorische karakteristieken en nutritionele eigenschappen van levensmiddelen, materiaal en energiebalansen, stroming van vloeistoffen, warmteoverdracht, wateractiviteit, batch- en continue processen Processen bij omgevingstemperaturen: voorbehandeling van de grondstoffen, verkleiningstechnieken, mengen en vormen, mechanische scheidingstechnieken, membraantechnieken, bestralen van levensmiddelen Verhitting met stoom of water: blancheren, pasteurisatie, hittesterilisatie, in-container sterilisatie, UHT-processen, indampen, extrusie Verhitten met hete lucht: drogen, bakken Verhitten met hete olie: braden Verhitten met stralingsenergie: microgolftechniek, infraroodstraling Koelprocessen: koelen en Ca-bewaring, vriestechnieken, vriesdrogen, vriesconcentratie Post-processing operaties: coaten en enrobage, verpakken, vullen en sluiten van containers, intern transport, procesautomatisatie

A. Algemene competenties

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

Toelichting:
De studenten moeten inzicht verwerven in de procestechniek zoals die in de levensmiddelenindustrie wordt toegepast. De studenten moeten eenvoudige procestechnische berekeningen kunnen uitvoeren, gericht op de praktijk.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • oefenpracticum
  • labo en werkcollege

B. Omschrijving

A. Types

  • mondeling examen

B. Omschrijving

OA:
03292341
Code:
03292341
Vakcoördinator:
Rob Van Deun
Semester:
1+2
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands