analoge elektronica (2006-2007)

Verschilversterkers - Ideale en praktische operationele versterker - Lineaire analoge systemen: inverterende en niet-inverterende DC-versterker, sommeerketens, DC-verschilversterker, spanning-stroom omzetter, stroom-spanning omzetter, inverterende en niet-inverterende AC-versterker, integreerketen en differentiëerketen - Niet-lineaire schakelingen: logaritmische en antilogaritmische versterker, logaritmische vermenigvuldiger, modulatorschakelingen, gelijkrichterschakelingen, comparator, Schmitt-trigger, precisie-clipping, sample-and-hold schakelingen, topwaarde-geheugen, blokgolfgenerator, monostabiele multivibrator, driehoeksgolfgenerator, zaagtandgenerator, trapspanningsgenerator, spanning-frequentie omzetter, frequentie-spanning omzetter

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 04. Vermogen tot kritische reflectie
  • 09. Een ingesteldheid hebben tot levenslang leren

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Halfgeleidercomponenten Netwerkstellingen

A. Type

  • cursus

B. Verplichte leermiddelen

Eigen cursus - Verwijzingen naar interessante websites - Literatuur: "Operational Amplifiers and Linear Integrated Circuits" van Coughlin-Driscoll (Prentice Hall)

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • hoorcollege
  • labo en werkcollege

B. Omschrijving

A. Types

  • mondeling examen
  • permanente evaluatie
  • praktische proef

B. Omschrijving

OA:
03200152
Code:
03200152
Vakcoördinator:
Jan Cluysen
Semester:
2
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands