Nederlands (2006-2007)

- solliciteren - spelling en taalzuivering - telefoneren - kritisch lezen - rapporteren - handelscorrespondentie - mondeling presenteren - vergader-en discussietechnieken - non-verbale communicatie - analyse van juridische teksten

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, idee├źn, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 De rol van informatiebeheerder.
 • C03 De rol van adviseur.
Toelichting:
De studenten ontwikkelen en vergroten hun kennis, inzicht en vaardigheden in mondeling en schriftelijk communiceren in het Nederlands. Verder ontwikkelen de studenten sociale vaardigheden en leren ze in allerlei communicatieve situaties omgaan met anderen.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Om aan deze cursus te kunnen deelnemen , hebben de studenten met succes de cursus :"Communicatie in het Nederlands" van het eerste jaar gevolgd en de cursus "Communicatievaardigheden en presentatietechnieken "van het tweede jaar recht bestudeerd.

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

BOUVING, K. 2001, Over taal gesproken, Pelckmans MEUS, G. - Eigen cursus: SOLLICITEREN van A tot Z

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • oefenpracticum

B. Omschrijving

A. Types

 • schriftelijk examen
 • mondeling examen
 • permanente evaluatie

B. Omschrijving

OA:
02242400
Code:
02242400
Vakcoördinator:
Jan Van Geel
Semester:
1
Studiepunten:
3
Onderwijstaal:
Nederlands