Studietraject & portfolio (2006-2007)

Je leert samen met een coach-trajectbegeleider reflecteren over je sterke en zwakke kanten, je motivatie en leerstijl, opdat je geleidelijk zelf je eigen studietraject kan bepalen en managen. Op die manier proberen we jouw verantwoordelijkheidszin aan te scherpen en het persoonlijk traject van elke student te optimaliseren.

A. Algemene competenties

  • 03. Kritisch reflecteren

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

Bundel STB, Zelfmanagementdocument

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • Andere: Redactie POP (Persoonlijk Ontwikkelingsplan)

B. Omschrijving

A. Types

  • Andere: Realisatie POP (Persoonlijk Ontwikkelingsplan)

B. Omschrijving

Individuele gesprekken met STB-begeleider
OA:
08280171
Code:
08280171
Vakcoördinator:
Trudo Breesch
Semester:
1+2
Studiepunten:
1
Onderwijstaal:
Nederlands