Communicatie in het Frans 2 (2006-2007)

De cursus Communicatie in het Frans leert de nodige competenties aan om in alledaagse en zakelijke context in het Frans te kunnen communiceren: kennis maken, je voorstellen, informatie vragen en geven, exposés maken, zakelijke teksten en grafieken analyseren en bespreken, telefoneren. De cursus biedt ook een herhaling van de basiswoordenschat aan en een uitbreiding van zakelijke woordenschat.

A. Algemene competenties

  • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

  • C01 Zakelijke communicatie zelfstandig afhandelen.
Toelichting:
Basiscompetenties: - Studenten kunnen zich mondeling correct uitdrukken in het Frans. - Studenten kunnen een vlotte conversatie voeren in het Frans over het alledaagse leven. - Studenten kunnen zakelijke teksten lezen, begrijpen, samenvatten en bespreken. - Studenten kunnen een zakelijk telefoongesprek voeren in het Frans Extra competenties: --Studenten kunnen de aangeboden leerhulpmiddelen zoals (elektronische) woordenboeken, Internet en taalcorrectiesoftware gebruiken .

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

geen

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

- Cornu Philippe, Grothen Hélène, Lamote Johan, Erreurs courantes, Garant, Leuven ISBN 90-5350-296-3 - Ulburghs J. Etapes 5-6, vocabulaire fonctionnel, Wolters-Plantijn, ISBN 90 301 6761 0 Cornu Philippe, Cours du téléphone, Niet-gepubliceerde cursus, KHKempen, Geel

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • hoorcollege
  • oefenpracticum
  • groepswerk
  • begeleide zelfstudie
  • elektronisch leerplatform

B. Omschrijving

A. Types

  • mondeling examen
  • permanente evaluatie

B. Omschrijving

OA:
02242521
Code:
02242521
Vakcoördinator:
Pascal Aerts
Semester:
2
Studiepunten:
5
Onderwijstaal:
Frans