databases pract (2006-2007)

oefeningen op SQL, Structured Query Language: Selects, Joins, Subqueries, Store Procedures, Query Optimalisatie Database ontwerp

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 03. In staat zijn om de relevante data te verzamelen die de oordeelsvorming over maatschappelijke, wetenschappelijke en ethische vraagstukken kunnen sturen

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C02 Gedetailleerde kennis hebben, ge├»nspireerd door de nieuwste ontwikkelingen van de discipline.
 • C03 Begrip hebben van de structuur van het vakgebied en samenhang met andere vakgebieden.
 • C04 Praktisch gericht kunnen denken en handelen vanuit wetenschappelijk inzicht.
Toelichting:
Basiscompetenties: - Studenten begrijpen het belang van informatie- en databasesystemen in onze samenleving. - Studenten begrijpen de voornaamste begrippen die te maken hebben met databases. Het gaat hier dan over begrippen zoals primaire sleutel, referende sleutel, integriteit, relationele databases, concurrency control, ER modelering, ... - Studenten kunnen een database ontwerpen door gebruik te maken van de methodiek beschreven in de cursus. Vertrekkende van de gebruikerseisen en -specificaties kunnen zij een conceptueel model vervolgens een logisch model en tenslotte een fysisch model van de data opbouwen. - Studenten kunnen complexe SQL instructies opstellen om het DBMS te ondervragen. Extra competenties: - Studenten kunnen een complex fysisch model omzetten naar een echte implementatie in een DBMS zoals MySQL. Hierbij dient rekening gehouden te worden met de juiste beveiligingsmaatregelen, transactie management, backup en recovery, hardware keuze, optimalisatie van de queries, ... - Studenten hebben een bredere kijk op het geheel waardoor zij goed kunnen inschatten wat de consequencies zijn voor de ene factor bij het aanpassen van een andere

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Basisbeginselen van programmeren.

A. Type

 • handboek
 • audiovisueel materiaal
 • materiaal op leeromgeving

B. Verplichte leermiddelen

David M. Kroenke, Databases Beginselen Ontwerp en Implementatie, 9de editie, ISBN 90-430-0842-7

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • labo en werkcollege
 • elektronisch leerplatform

B. Omschrijving

A. Types

 • permanente evaluatie
 • praktische proef
 • individuele taak

B. Omschrijving

OA:
03200280
Code:
03200280
Vakcoördinator:
Joan De Boeck
Semester:
2
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands