Module muzische vorming (2006-2007)

De verschillende expressievormen geïntegreerd verwerken rond één thema, in een creastage, in muzische belevingsdagen, in een leesweek of in de opleiding vanuit de verschillende deelgebieden samen. Er worden twee namiddagen uitgewerkt voor de lagere school, waarin rond één thema de verschillende expressievormen geïntegreerd worden. Dit gebeurt via een muzische voorstelling en een leesdag

A. Algemene competenties

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

Toelichting:
Als inhoudelijke expert: -kun je heel wat vaardigheden, kennis en houding verwerven over de verschillende domeinen van de muzische vorming -kun je verbondenheid met je eigen ik ervaren, als met andere studenten en kinderen. Als cultuurparticipant: -kun je muzische en kunstzinnige expressievormen ontdekken waarmee ze ervaringen en gevoelens kunnen uitdrukken. Als begeleider van een leerproces: -kun je open staan voor een muzische grondhouding. -kun je de expressie van anderen begrijpen of aan te voelen en te waarderen. Als realiseren van een krachtige leeromgeving: -kun je werken in teamverband aan het opbouwen van een voorstelling voor de lagere school.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Studenten moeten voldoen aan de competenties eigen aan 1ILLO en 2ILLO.

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

Leerplannen muzische opvoeding Cursus en teksten van de verschillende lectoren

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • groepswerk
  • labo en werkcollege

B. Omschrijving

A. Types

  • permanente evaluatie

B. Omschrijving

OA:
10250320
Code:
10250320
Vakcoördinator:
Bernadette Plaetinck
Semester:
2
Studiepunten:
3
Onderwijstaal:
Nederlands