Algemeen recht 1 (2006-2007)

o Inleiding tot het recht (definitie, bronnen, indeling) en gerechtelijke organisatie (rechtbanken en gerechtelijke functies): 1e semester

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën
 • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 De MA kan zich binnen functionele relaties authentiek verbinden met mensen en groepen.
 • C02 De MA kan interacties tussen mensen in hun context beschrijven en analyseren vanuit een generalistisch perspectief.
 • C03 De MA kan agogisch handelen met de inzet van algemeen menswetenschappelijke en praktijktheoretische kennis en inzichten.
 • C04 De MA integreert de ethische dimensie in zijn handelen.
 • C09 De MA maakt mensen wegwijs in het netwerk van sociale organisaties , sociale voorzieningen en sociale arrangementen.
Toelichting:
* Memoriseren en parate kennis verwerven van begrippen die vaak in de rechtsvakken worden gebruikt * Situaties kunnen thuisbrengen bij de behorende rechtstak. * De bevoegde rechtbank kunnen aanduiden bij een conflict * Duidelijk kennis hebben van de gerechtelijke functies * Eenvoudige juridische oplossingen zoeken voor hulpvragen die betrekking hebben op onderwerpen die in het eerste semester worden aangeboden. * Op een eenvoudige begrijpelijke wijze uitleg kunnen geven over de besproken wetgeving

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

geen

A. Type

 • handboek
 • cursus
 • audiovisueel materiaal

B. Verplichte leermiddelen

· Jo Van Oekel en Yves Stevens, 2006_2007 , Niet gepubliceerd werkboek, KH Kempen, Geel. · Boonen J. ea, Recht voor welzijnswerkers, Mechelen, Kluwer, 2006.

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • oefenpracticum
 • begeleide zelfstudie
 • Andere: consult

B. Omschrijving

A. Types

 • schriftelijk examen

B. Omschrijving

OA:
04230040
Code:
04230040
Vakcoördinator:
Jo Van Oekel
Semester:
1
Studiepunten:
2
Onderwijstaal:
Nederlands