Gespecialiseerde topics in de geriatrische zorg (2006-2007)

Deze cursus behandelt een aantal geriatrische problemen zoals: - parkinsonisme - gewrichts -en skeletproblemen met aanvullende lessen kiné/ergo/logo - problemen met circulatie/ ademhaling - incontinentie (met blaasrevalidatie) - dementie/depressie/delier - infecties - zintuiglijke stoornissen - mondproblemen (door tandarts) - zorg voor gevorderd dementerende ouderen.

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 03. Kritisch reflecteren
  • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

  • 08. Teamgericht kunnen werken
  • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

  • cursus
  • materiaal op leeromgeving

B. Verplichte leermiddelen

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • hoorcollege
  • oefenpracticum

B. Omschrijving

A. Types

  • schriftelijk examen

B. Omschrijving

Het gaat om een geïntegreerd examen. Dit betekent dat de vragen niet enkel over de pathologie op zich gaat, maar ook over de aanvullingen vanuit andere specialismen.
OA:
09289460
Code:
09289460
Vakcoördinator:
Frans Geudens
Semester:
2
Studiepunten:
6
Onderwijstaal:
Nederlands