Personen- en familierecht, huwelijksvermogensrecht en erfrecht (2006-2007)

De cursus diept het vak 'burgerlijk en handelsrecht' uit het eerste jaar bedrijfsmanagement verder uit op burgerrechtelijk vlak. Volgende familie- en vermogensrechtelijke topics uit de notariƫle en algemene rechtspraktijk worden grondig bestudeerd: de verschillende soorten echtscheiding, het huwelijksvermogenrecht, het erfrecht en schenkingen en testamente.n

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 03. Kritisch reflecteren
  • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

  • handboek
  • cursus

B. Verplichte leermiddelen

- eigen syllabus - Roodhooft, J., "Praktisch burgerlijk recht", Uitgeverij De Boeck, Antwerpen, laatste uitgave

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • hoorcollege
  • oefenpracticum

B. Omschrijving

A. Types

  • schriftelijk examen

B. Omschrijving

OA:
02250800
Code:
02250800
Vakcoördinator:
Nancy Peeters
Semester:
1
Studiepunten:
3
Onderwijstaal:
Nederlands