Biomedische wetenschappen (2006-2007)

Afweer en immuniteit Genetica Chemie: - atoom, molecule - waterige oplossingen - pH, zuur-base Glucosemetabolisme Metabolisme van vetten en eiwitten Acidosis, alkalosis

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

  • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties

  • C10 Verpleegkundige handelingen verantwoord uitvoeren.
  • C11 De resultaten van de zorgverlening evalueren en bijsturen.
  • C13 Preventief zorgverlenen.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Er wordt verdergebouwd op de aanwezige voorkennis Anatomie en fysiologie die studenten hebben opgedaan in de 4de graad Verpleegkunde .

A. Type

  • audiovisueel materiaal
  • cursus

B. Verplichte leermiddelen

Van Miert Monique, 2007, Biomedische wetenschappen. Niet gepubliceerde cursus, KHKempen, Turnhout, 80p.

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • hoorcollege

B. Omschrijving

A. Types

  • schriftelijk examen

B. Omschrijving

Monitoraat op afspraak.
OA:
09289920
Code:
09289920
Vakcoördinator:
Monique Van Miert
Semester:
2
Studiepunten:
3
Onderwijstaal:
Nederlands