Veevoeding (2006-2007)

Volgende aspecten komen aanbod en worden verwerkt in behoeftenormen voor dieren of voederwaardecijfers voor voedermiddelen: - Verteerbaarheid en de benutting, energiebenutting en –waardering, eiwitbenutting en –waardering, vetten, koolhydraten, vitaminen, drinkwater, niet- nutritionele veevoederadditieven . De verwerking van deze materie leidt tot een rantsoenberekening voor melkvee.

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 03. Kritisch reflecteren
  • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

  • AB1 - Omgaan met levend materiaal - Verantwoord en duurzaam omgaan met levend materiaal of in functie van levend materiaal.
  • AB-DZ-EC7: Adviseren van de klanten m.b.t. de verzorging van hun dier - 7A Klanten begeleiden en advies geven tijdens de consultaties - 7B Klanten aangepast diergeneeskundig materiaal verstrekken - 7C Begeleiden van klanten bij het ontslaan van patiënten.
Toelichting:
De studenten kunnen uitleggen wat verteren van de verschillende voedingsnutriënten inhoud. De studenten kunnen omschrijven wat de verschillen zijn op vlak van vertering tussen éénmagige dieren en herkauwers. De studenten kunnen de achtergronden van verschillende voederwaarderingssystemen uitleggen en deze gebruiken bij rantsoenberekeningen. De studenten kunnen de behoeften van dieren op vlak van voeding weergeven in praktisch bruikbare cijfers. De studenten kunnen een eenvoudige rantsoenberekening maken voor een melkkoe.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Algemene chemie

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

Eigen nota’s

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • hoorcollege

B. Omschrijving

A. Types

  • schriftelijk examen
  • aan de computer

B. Omschrijving

Evaluatie via juist-fout stellingen en rantsoenberekening
OA:
03292360
Code:
03292360
Vakcoördinator:
Dirk Vermeiren
Semester:
2
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands