Sociale gezondheidszorg (2006-2007)

SOCIALE GENEESKUNDE Dit vak bestudeert de relatie tussen de geneeskunde en de maatschappij. Het omvat drie onderdelen: inleiding in de epidemiologie, preventiebeleid t.a.v. maatschappelijk relevante aandoeningen en een aantal topics waarin aandoeningen bestudeerd worden die een groot impact hebben op groepen in de samenleving. ALGEMENE DIEETLEER Dit vak bespreekt de belangrijkste ziekten waarbij voeding en of het dieet hetzij in de preventie, hetzij in de behandeling van deze ziekten een rol speelt. Volgende items worden achtereenvolgens besproken: energiebeperkt dieet, voeding bij diabetes, natriumbeperkt dieet, ondervoeding, voeding bij hart-en vaatziekten e.a.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën
 • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C10 Verpleegkundige handelingen verantwoord uitvoeren.
 • C13 Preventief zorgverlenen.
 • C14 De zorg organiseren en coördineren op micro- en mesoniveau.
 • C19 Intraprofessionele relaties opbouwen en samenwerken in het kader van gemeenschappelijke zorgdoelstellingen.
 • C20 Interprofessionele relaties opbouwen en samenwerken in het kader van gemeenschappelijke zorgdoelstellingen.
Toelichting:
.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Studenten die met succes hun eerste jaar in dit studiegebied hebben afgesloten worden toegelaten tot dit onderdeel. Internationale studenten moeten niveau 4 Nederlands behaald hebben en zich wenden tot het departementshoofd om te worden toegelaten.

A. Type

 • handboek
 • cursus
 • audiovisueel materiaal

B. Verplichte leermiddelen

Sociale geneeskunde Eigen cursus van de docent Toledo Algemene dieetleer Eigen cursus van de docent

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • begeleide zelfstudie
 • elektronisch leerplatform

B. Omschrijving

A. Types

 • schriftelijk examen

B. Omschrijving

OA:
07282061
Code:
07282061
Vakcoördinator:
Hilde Geens
Semester:
1
Studiepunten:
2
Onderwijstaal:
Nederlands