Wetenschappelijk onderzoek (2006-2007)

Dit opleidingsonderdeel bevat een rijke waaier aan relevante informatie over het vroedkundig wetenschappelijk onderzoeksproces, de literatuurstudie, de kwalitatieve en kwantitieve onderzoeksmethodologieën.Via voorbeelden uit de onderzoeksliteratuur wordt de student vertrouwd gemaakt met de wetenschappelijke manier van denken en de relevantie ervan.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën
 • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C02 De vroedvrouw beschikt over het vermogen om, via reflexie, haar eigen identiteit te bewaken en uit te bouwen zowel binnen haar beroepsdomein als lid van de samenleving.
 • C03 De vroedvrouw kan evenwichtig voelen en denken; een evenwichtige persoonlijkheid en een kritisch, analytisch én integrerend denkvermogen vormen een onmiskenbare basis voor adequaat en methodisch verloskundig handelen.
 • C12 De vroedvrouw beschikt over de competenties om zich via vakliteratuur permanent bij te scholen; daarenboven is zij zich terdege bewust van het belang van wetenschappelijk onderzoek en kan zij de impact hiervan adequaat plaatsen binnen de beroepsuitoefening.
Toelichting:
Studenten kunnen op een systematische wijze een gezondheidsvoorlichting plannen. Studenten kunnen gedragsdeterminanten van gezond gedrag herkennen in vragenlijsten, interventies en gevalsbeschrijvingen. Studenten kunnen aangepaste interventies voor gezondheidsvoorlichting voorstellen.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

 • handboek
 • cursus
 • materiaal op leeromgeving
 • materiaal op WWW

B. Verplichte leermiddelen

Verplichte literatuur Inleiding wetenschappelijk onderzoek - digitaal brugprogramma verpleegkunde De Jongh, A. e.a. (1998). Inleiding wetenschappelijk onderzoek voor het gezondheidsonderwijs. Maarssen: Elsevier Aanbevolen literatuur Polit D.F. and Beck (2004).Nursing Research. Methods, Appraisal, and Utilization. Lippincott.

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • oefenpracticum
 • elektronisch leerplatform

B. Omschrijving

A. Types

 • mondeling examen
 • aan de computer

B. Omschrijving

OA:
09285110
Code:
09285110
Vakcoördinator:
Ria Fransen
Semester:
2
Studiepunten:
3
Onderwijstaal:
Nederlands