automatisering pract (2006-2007)

- Inleiding industriële automatisering - Kennismaking met PLC-hardware en -terminologie - Het programmeerpakket SIMATIC STEP 7 - De PLC-basisinstructies - Methoden voor het oplossen van logische problemen - Getallenverwerking met PLC - Analoge signaalverwerking

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
 • 04. Vermogen tot kritische reflectie
 • 07. Verantwoordelijkheid opnemen
 • 08. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 09. Een ingesteldheid hebben tot levenslang leren

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

Toelichting:
De terminologie van de PLC-wereld kunnen hanteren Kunnen omgaan met de software-tools die nodig zijn om een PLC te programmeren Kunnen analyseren van een logisch besturingsprobleem De hierboven vermelde analyse kunnen vertalen naar een PLC-besturingsprogramma Een bestaand PLC-programma kunnen lezen en begrijpen met de bedoeling wijzigingen of verbeteringen aan te brengen Een meetprobleem met PLC's kunnen oplossen via analoge signaalverwerking

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Algemene begrippen van de wiskunde Booleaanse logica, basiskennis elektriciteit Schema-tekentechnieken

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

Eigen cursus, ondersteund door powerpoint presentatie, demo’s en oefenopdrachten Praktisch PC/PLC-opstellingen voor het realiseren en uittesten van de oefeningen Papieren en elektronische handboeken van de PLC’s en de benodigde softwaretools

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • labo en werkcollege

B. Omschrijving

A. Types

 • permanente evaluatie
 • open boek
 • praktische proef

B. Omschrijving

OA:
03201150
Code:
03201150
Vakcoördinator:
Hugo Belmans
Semester:
1+2
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands