fabricagecontrole (2006-2007)

- Opbouw van een SPC-stappenplan - De normale verdelingsfunctie en haar eigenschappen - Datareductie, boxplot en frequentiehistogram - Normaal-waarschijnlijkheidspapier - Procesgeschiktheidsanalyse - Variabele regelkaarten en -grenzen - Patronen in variabele regelkaarten - Case- study: correcte samenstelling van een steekproef - Attributieve controlekaarten - Enkele kwaliteitstools - Toepassingen op Binomiaal-waarschijnlijkheidspapier

A. Algemene competenties

 • 01. Op een wetenschappelijke wijze kunnen denken en handelen
 • 03. Beschikken over het vermogen tot oordeelsvorming in een onzekere context
 • 05. Beschikken over het vermogen tot communiceren van het eigen onderzoek en probleemoplossingen met vakgenoten en leken
Toelichting:
Studenten kunnen het juiste type regelkaart selecteren voor een gegeven proces Studenten begrijpen de meerwaarde van het gebruik van regelkaarten bij het managen van industriƫle processen

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 06. Kunnen samenwerken in een multidisciplinaire omgeving
 • 01. Kunnen gebruiken van methoden en technieken in onderzoek
Toelichting:
Studenten kunnen een capabiliteitsstudie maken van een deelproces Studenten kunnen nagaan in welke mate een proces normaal verdeeld is via het gebruik van normaalwaarschijnlijkheidspapier Studenten kunnen bij een regelkaart de bijhorende regelgrenzen berekenen Studenten kunnen met behulp van binomiaal waarschijnlijkheidspapier bepalen of bepaalde hypothes al dan niet zeker zijn

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C05 Bereid zijn om contact te zoeken met andere onderzoeksgroepen en samenwerking nastreven.
 • C06 Een diagnose kunnen stellen.
 • C08 Het productieproces kunnen opstarten, verbeteren en bedrijfszeker maken.
Toelichting:
Studenten kunnen ingevulde regelkaarten analyseren en gefundeerde aanbevelingen doen om het resultaat nog te verbeteren Studenten denken en handelen in een visie van integrale kwaliteitszorg

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

- Statistiek - gebruik van wetenschappelijke calculator - Excel basiskennis

A. Type

 • cursus

B. Verplichte leermiddelen

Vanwesemael Luc, 2007, Fabricagecontrole. Niet gepubliceerde cursus KHKempen, Geel, 97p.

C. Aanbevolen leermiddelen

Dale H. Besterfield, 2004, Quality Control 7th Edition. Pearson Prentice Hall, New Jersey, USA. ISBN 0-13-191135-X Guido Verrept, 1998, Statistische procesbeheersing (SPC). Beaumont Quality Publications BV, Alphen aan den Rijn, Nederland

A. Types

 • hoorcollege
 • labo en werkcollege

B. Omschrijving

In de eerste lessen is een praktisch labo ingebouwd waar data van fysische afmetingen door groepjes studenten zelf worden opgemeten. Deze data worden onder begeleiding verwerkt tot een overzichtelijk geheel en dienen tevens als lesmateriaal om de technieken en parameters in het hoorcollege duidelijk te maken.

A. Types

 • schriftelijk examen
 • mondeling examen

B. Omschrijving

De studenten lossen aan de hand van een formularium met regelgrenzen en tabellen van de normaalverdeling de examenvragen op en lichten hun besluiten mondeling uitgebreider toe.
OA:
03204005
Code:
03204005
Vakcoördinator:
Luc Vanwesemael
Semester:
2
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands