Vakdidactiek Burotica (2006-2007)

Dit didactisch gedeelte van de opleiding omvat hoofdzakelijk het efficiënt uitwerken van een lesonderwerp naast een aantal theoretisch-didactische inhouden.

A. Algemene competenties

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

Toelichting:
De studenten kunnen een lesonderwerp uitwerken volgens de einddoelen voorzien in het stagefaseringsplan.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Geen.

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

Eigen cursus van de docent.

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • hoorcollege
  • oefenpracticum
  • begeleide zelfstudie

B. Omschrijving

A. Types

  • schriftelijk examen
  • permanente evaluatie

B. Omschrijving

OA:
10251190
Code:
10251190
Vakcoördinator:
José Vleugels
Semester:
2
Studiepunten:
3
Onderwijstaal:
Nederlands