Visual Basic (2006-2007)

- lezen en schrijven van en naar bestanden - foutafhandeling, met het zelf schrijven van functies met genereren van foutmeldingen - opstellen en gebruik van klassen - koppeling met Excel: lezen en wijzigen van Excel-bestanden vanuit VB.NET - koppeling met Access: lezen en wijzigen van Access-bestanden vanuit VB.NET - het aanmaken van controls met de nodige Event-procedures vanuit code, Extended Controls of Controls via het samenstellen van andere controls.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 Assisteren bij de ontwikkeling van elektronische-ICT systemen.
 • C02 Elektronische-ICT systemen testen.
 • C03 Elektronische-ICT systemen beproeven.
Toelichting:
- De bachelor in elektronica kan lezen en schrijven van en naar tekstbestanden - De bachelor in elektronica kan een degelijke foutafhandeling opstellen voor een VB.NET-programma. - De bachelor in elektronica kan procedures programmeren waarbij de nodige foutmeldingen gegenereerd worden. - De bachelor in elektronica kan klassen opstellen en gebruiken. - De bachelor in elektronica kan Excel-bestanden lezen en wijzigen vanuit VB.NET - De bachelor in elektronica kan Access-bestanden lezen en wijzigen vanuit VB.NET - De bachelor in elektronica kan controls aanmaken vanuit code of via het samenstellen van andere controls.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Studenten hebben de volgende cursussen/boeken/artikels doorgenomen - Geen Studenten hebben de volgende onderwijsactiviteiten gevolgd - Programmeren1 Studenten bezitten de volgende competenties - Geen

A. Type

 • materiaal op leeromgeving
 • materiaal op WWW

B. Verplichte leermiddelen

informatie op leeromgeving

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • labo en werkcollege
 • projectwerk

B. Omschrijving

A. Types

 • permanente evaluatie
 • projectwerk

B. Omschrijving

De studenten maken na afhandeling van een onderwerp een projectopgave in verband met dat onderwerp.
OA:
05210552
Code:
05210552
Vakcoördinator:
Wilfried Wuyts
Semester:
1
Studiepunten:
2
Onderwijstaal:
Nederlands