zoötechnie (int. veehouderij) (2006-2007)

Varkenshouderij - zeugenhouderij - vleesvarkenshouderij - fokkerij en selectie - voeding en voedermiddelen Pluimveehouderij - leggen ei - het broedei en de broeierij - management braadkippen - management moederdieren - management leghennen - rendabiliteit pluimveehouderij Konijnenhouderij - situering konijnenhouderij in Vlaanderen-Europa_Wereld - voeding van het konijn - reproductie - huisvesting en verzorging - fokkerij en selectie - management en administratie

A. Algemene competenties

 • 01. Op een wetenschappelijke wijze kunnen denken en handelen
 • 02. Kunnen omgaan met complexe problemen
 • 04. Kunnen reflecteren op het eigen denken en werken en het kunnen vertalen van die reflectie naar het ontwikkelen van meer adequate oplossingen

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 03. Kunnen toepassen van paradigma' s in het domein van de wetenschappen en het kunnen aanduiden van de grenzen van paradigma' s
 • 01. Kunnen gebruiken van methoden en technieken in onderzoek

C. Beroepsspecifieke competenties

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Algemene zoötechnie Basiskennis chemie Basiskennis biologie en dierkunde Elementaire kennis van voedermiddelen en voeding Zoötechnie Basiskennis biologie Basiskennis chemie Ruime kennis van algemene dierkunde Begrippen van anatomie en fysiologie

A. Type

 • cursus
 • audiovisueel materiaal

B. Verplichte leermiddelen

Algemene zoötechnie Eigen cursus Handboeken en tijdschriften over dieren Bezoeken aan gespecialiseerde beurzen over dierlijke productie Vaktijdschriften over zoötechnie Zoötechnie Eigen cursus Vaktijdschriften over veeteelt Handboeken en brochures Bezoeken aan gespecialiseerde beurzen over dierlijke productie Tentoonstellingen, studiedagen en demonstraties bijwonen Internet Ingenieurstechnieken melk Eigen cursus Handboeken en brochures over technieken bij het melken en voeren Bezoeken aan gespecialiseerde beurzen over dierlijke productie Vaktijdschriften over melkwinning

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • discussieseminarie
 • oefenpracticum
 • bedrijfsbezoeken

B. Omschrijving

A. Types

 • schriftelijk examen
 • mondeling examen

B. Omschrijving

OA:
03202384
Code:
03202384
Vakcoördinator:
Jos Van Thielen
Semester:
1+2
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands