Hematologie (2006-2007)

Automatisering in de hematologie Leukemieën van het beenmerg Andere hematologische proliferatieve aandoeningen Aangeboren vormen van anemie Verworvan vormen van anemie Stollings- en bloedingsproblemen

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën
 • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 De BLter kan doordacht wetenschappelijke informatie en kennis aanwenden om een kwalitatief hoogstaande functionaliteit te garanderen.
Toelichting:
Kennis en begrip van de automatische hematologie-analysers Kennis en begrip van de afwijkingen van beenmerg en lymfeklieren Kennis en begrip van de afwijkingen van de rode bloedcellen Kennis en begrip van de afwijkingen van de bloedplaatjes en stolling Kunnen aflezen en interpreteren van een hematologisch resultatenblad.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

 • cursus

B. Verplichte leermiddelen

Van Deun K., Hematologie 3: Werkbundel, Katholieke Hogeschool Kempen, Departement Gezondheidszorg en Chemie

C. Aanbevolen leermiddelen

 • Hoffbrand A. & Pettit J.E. (1994). Color Atlas of Clinical Hematology. Mosby-Wolfe.
 • Turgeon M.L. (2005) Clinical Hematology, Theory and Procedures. Lippincott Williams & Wilkins.

A. Types

 • hoorcollege
 • begeleide zelfstudie

B. Omschrijving

A. Types

 • mondeling examen
 • paper/werkstuk
 • open boek

B. Omschrijving

De beoordeling is tweeledig: 1. Openboek examen met mogelijkheid tot schriftelijke voorbereiding. De student ontvangt een case-studie met de hematologische resultaten van een patiënt. Hierbij worden een aantal vragen gesteld die schriftelijk kunnen voorbereid worden, bijvoorbeeld over toegepaste meettechnieken, celkleuringstechnieken, differentiaaldiagnose, ... 2. Daarnaast bereidt de student gedurende het jaar een schriftelijke portfolio voor omtrent de diverse hematologische toepassingen en afwijkingen. Dit gebeurt aan de hand van een leidraad met vragen en verwijzingen naar het handboek. Op het examen mag de portfolio tevens gebruikt worden ter voorbereiding van de case-studie. Bovendien wordt tevens een quotatie gegeven aan de portfolio aan de hand van een aantal steekproeven. Opmerking: buiten het handboek en de schriftelijke portfolio mogen geen andere documenten gebruikt worden op het examen (vb. geen printouts van de powerpoint slides). Tijdens de contacturen krijgen de studenten de gelegenheid tot het stellen van vragen en is er de mogelijkheid om informatie of hulp te vragen. Indien nodig kan er een afspraak gemaakt worden.
OA:
06030240
Code:
06030240
Vakcoördinator:
Koen Van Deun
Semester:
1
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands