Frans: Bedrijfseconomisch en juridisch 1 (2006-2007)

Uitbreiden van de algemene en technische woordenschat verworven in het eerste jaar. Occasioneel herhalen van grammaticale regels Lezen van recente authentieke teksten i.v.m. topics uit de transport- en logistieke wereld,

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, idee├źn, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 De rol van informatiebeheerder.
 • C03 De rol van adviseur.
Toelichting:
Basis: - Studenten kunnen gesproken en geschreven instructies in het Frans begrijpen - Studenten kunnen documenten analyseren, synthetiseren en presenteren in het Frans - Studenten kunnen hun mening formuleren in het Frans - Studenten zijn spreekvaardig genoeg om sociale kontakten aan te gaan en te onderhouden. Extra: - Studenten kennen de basiswoordenschat eigen aan hun vakgebied. - Studenten kunnen vakgerichte onderwerpen uitleggen en bespreken.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Wij verwijzen naar de kennis verworven in het eerste jaar,

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

La Libre Entreprise Le Vif-L'Express Le Nouvel Economiste Trends/Tendances Le Lloyd CORNU, P. Erreurs Courantes, Leuven, Garant. GROTHEN, H. LAMOTE, J. Etapes 5-6, Wolters Plantyn, Deurne

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • oefenpracticum
 • groepswerk

B. Omschrijving

A. Types

 • schriftelijk examen
 • mondeling examen
 • permanente evaluatie

B. Omschrijving

OA:
02241340
Code:
02241340
Vakcoördinator:
Patrick Cornu
Semester:
1
Studiepunten:
2
Onderwijstaal:
Frans