Opvoedkundige wetenschappen specifiek (2006-2007)

De inhoud omvat de volgende onderwerpen: - aanvankelijk lezen - zorgverbreding - zelfstandig werk - evaluatie - sociaal-emotionele problemen bij kinderen

A. Algemene competenties

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

Toelichting:
Als begeleider van leer- en ontwikkelingsprocessen en als inhoudelijk expert ben je in staat om: * Het proces van aanvankelijk lezen te ondersteunen tijdens de stage eerste leerjaar * zorgverbredend op te treden in de lagere school met speciale aandacht voor het sociaal-emotionele * zelfstandig leren te begeleiden, vooral wat betreft hoekenwerk * verschillende evaluatievormen te gebruiken Als innovator en onderzoeker ben je in staat om: * op zelfstandige manier in een beperkte groep een thema te onderzoeken Als organisator ben je in staat om: * een hoekenwerk te organiseren in de stage van de tweede graad

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Je beheerst de inhouden van 1 ILLO (Opvoedkundige Wetenschappen).

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

Cursus: aanvankelijk lezen Cursus: zorgverbreding Cursus: PGL Samengestelde cursus: zelfstandig werk Samengestelde cursus: evaluatie

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • hoorcollege
  • groepswerk
  • begeleide zelfstudie

B. Omschrijving

A. Types

  • schriftelijk examen
  • permanente evaluatie

B. Omschrijving

OA:
11260790
Code:
11260790
Vakcoördinator:
Inge Adriaenssens
Semester:
1+2
Studiepunten:
5
Onderwijstaal:
Nederlands