Handel (2006-2007)

Het theoretisch gedeelte omvat de algemene economie (de economische kringloop en z'n samenstellende delen), elementen van bedrijfsbeheer (algemeen bedrijfsbeheer en dubbel boekhouden), grondwettelijk recht en beginselen van het burgerlijk recht. De economische realiteit wordt opgevolgd via kranten- en tijdschriftartikels, en actualisering van cijfergegevens via het internet.

A. Algemene competenties

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

Toelichting:
Basiscompetenties: De student heeft een algemeen inzicht over de werking van een economisch systeem: de samenstelling en samenwerking van de verschillende componenten en hun invloed op de evolutie naar de toekomst. Daarnaast verwerft de student een aantal basisvaardigheden en inzichten op het vlak van de bedrijfseconomie en het recht.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Geen

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

- De Velder, S., e.a., 'Economie Vandaag (editie 2005)', Academia Press - Van Overtveldt, J., 'Economie zonder voetnoten', Lannoo - algemeen boekhouden: eigen cursus van de docent - Speybrouck, J., 'Recht, principes en practijk', Academia Press - Frederix, R., e.a., 'Integrale gevallenstudie boekhouden', Academia Press - kranten- en tijdschriftartikels- gegevens van het internet

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • hoorcollege
  • oefenpracticum
  • begeleide zelfstudie

B. Omschrijving

A. Types

  • schriftelijk examen
  • mondeling examen
  • permanente evaluatie

B. Omschrijving

OA:
10251160
Code:
10251160
Vakcoördinator:
José Vleugels
Semester:
1+2
Studiepunten:
8
Onderwijstaal:
Nederlands