Minor maatschappelijk werk (2006-2007)

Het concrete uitzicht van MW functies in het werkveld wordt belicht. Daarnaast krijgen studenten ook zicht op de vragen en noden van cliënten die bij het maatschappelijk werk terecht komen. In deze module komen specifieke maatschappelijk werk tendensen uit de hulpverlening aan bod. Nadruk ligt op de methodische implementatie voor het maatschappelijk werk op de hulpverlening. De hulpvrager wordt begrepen vanuit zijn context en vanuit de interactie tussen persoon en omgeving. De student wordt actief gericht op emancipatie en empowerment van hulpvragers.

A. Algemene competenties

 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën
 • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C02 De MA kan interacties tussen mensen in hun context beschrijven en analyseren vanuit een generalistisch perspectief.
 • C03 De MA kan agogisch handelen met de inzet van algemeen menswetenschappelijke en praktijktheoretische kennis en inzichten.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Methodisch handelen Fundamentele waarden van het beroep

A. Type

 • cursus
 • audiovisueel materiaal
 • materiaal op leeromgeving

B. Verplichte leermiddelen

Vandersmissen Carine, Minor maatschappelijk werk, niet gepubliceerde cursus, KHKempen, Geel 2006

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • oefenpracticum
 • groepswerk
 • elektronisch leerplatform
 • bedrijfsbezoeken

B. Omschrijving

A. Types

 • schriftelijk examen

B. Omschrijving

OA:
04232084
Code:
04232084
Vakcoördinator:
Carine Vandersmissen
Semester:
1
Studiepunten:
6
Onderwijstaal:
Nederlands