elektronica aanvullingen pract (2006-2007)

Rustinstelling van transistorschakelingen De transistor als versterker - Principe van versterking - Gebruik van LF-equivalente schema’s De transistor als schakelaar Inleidende begrippen i.v.m. frequentieweergave - Betekenis van frequentieweergave - Bode-diagram - Algemene bespreking van de frequentieweergave van een versterker - Verband tussen frequentieweergave en stapresponsie De operationele versterker - Verschilversterker - Ideale en praktische operationele versterker - Lineaire analoge systemen --- inverterende en niet-inverterende DC-versterker --- sommeerketens, DC-verschilversterker --- spanning-stroom omzetter, stroom-spanning omzetter --- inverterende en niet-inverterende AC-versterker --- integreerketen en differentiëerketen - Eenvoudige niet-lineaire schakelingen --- logaritmische en antilogaritmische versterker --- logaritmische vermenigvuldiger --- modulatorschakelingen, gelijkrichterschakelingen

A. Algemene competenties

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

Toelichting:
Analyse van schakelingen waarin halfgeleidercomponenten, besproken in het eerste jaar, gebruikt worden Studie van beperkingen in verband met frequentie-weergave Analyse van schakelingen met operationele versterkers Schakelingen bouwen en testen

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Halfgeleidercomponenten Netwerkstellingen

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

Eigen cursus Flash cursus op Toledo Verwijzingen naar interessante websites Gebruik van componenten en meetapparatuur tijdens de labozittingen Literatuur: "Operational Amplifiers and Linear Integrated Circuits" van Coughlin-Driscoll (Prentice Hall)

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • labo en werkcollege
  • elektronisch leerplatform

B. Omschrijving

A. Types

  • permanente evaluatie
  • praktische proef

B. Omschrijving

OA:
03202840
Code:
03202840
Vakcoördinator:
Rob Schoenmakers
Semester:
2
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands