ASP.NET (2006-2007)

Tijdens ASP.NET leer je hoe je met .NET 2.0 technologie een dynamische website ontwerpt die gebruik maakt van een database. Je leert hoe je je webtoepassing een consistente layout, look-and-feel geeft en bouwt beveiliging in. Je werkt aan een project waarvan je het onderwerp zelf kiest en ontwikkelt een applicatie volgens de regels van de kunst in een drie-lagen structuur. Een gedeelte van de programmacode wordt automatisch gegenereerd. Het examen bestaat uit een demonstratie van de ontwikkelde website.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, idee├źn, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 Gegevens behandelen.
 • C02 Analyseren.
 • C03 Oplossingen uitwerken.
 • C05 Projectmatig werken.
 • C06 Communiceren.
 • C07 Eigen gedrag aanpassen.
 • C08 Kwaliteitsvol handelen.
Toelichting:
De student kan gegevens behandelen. De student kan analyseren. De student kan oplossingen uitwerken.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

De student heeft het opleidingsonderdeel Web-en Officeapplicaties in het tweede jaar met succes afgelegd.

A. Type

 • materiaal op leeromgeving
 • materiaal op WWW

B. Verplichte leermiddelen

Presentaties samengesteld door de docenten

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • labo en werkcollege
 • elektronisch leerplatform
 • projectwerk

B. Omschrijving

De studenten programmeren in ASP.NET 2.0 een dynamische website volgens een 3-lagen-architectuur. Een gedeelte van de code wordt gegenereerd met een codegenerator: dOOdads.

A. Types

 • mondeling examen
 • projectwerk

B. Omschrijving

Demonstratie van de door de studenten ontwikkelde website. Tijdens de lessen
OA:
02242750
Code:
02242750
Vakcoördinator:
Koen Vangeel
Semester:
1
Studiepunten:
2
Onderwijstaal:
Nederlands