Engels (2006-2007)

1.Grammatica Een aantal grammaticale onderwerpen worden summier a.h.v. oefeningen herhaald. 2. Woordenschat - woordenschatsoefeningen met algemeen zakelijk Engels of specifieke juridische woordenschat; - woordenschat van behandelde teksten, AV-opnamen of thema's; - woordenschat van bedrijfscommunicatie; 3. Teksten Listening/reading/watching (video) comprehension, inhoud, woordenschat, grammatica, spelling, uitspraak, spreek- en schrijfoefeningen en 'Landeskunde' aan de hand van losse teksten uit o.a. The Economist, Time, Newsweek, of teksten van het Internet, of uitgeschreven versies van radio- of t.v.-opnamen. 4. Spellingoefeningen Occasionele dictees en transcriptie-oefeningen a.h.v. radio- en t.v.-opnamen. 5. Bedrijfscommunicatie Handelscorrespondentie: de volgende hoofdstukken en onderwerpen: Orders, Payment, Complaints and adjustments. Telefoneren De lessen telefoneren omvatten: praktijkoefeningen, theoretische achtergrond over professioneel telefoneren, woordenschatoefeningen 6. Communicatieve vaardigheden presenteren. Beoogd eindniveau: CEFR B1.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, idee├źn, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 De rol van informatiebeheerder.
 • C03 De rol van adviseur.
Toelichting:
De studenten kunnen correct Engels spreken, schrijven, lezen en begrijpen, ook in bedrijfseconomische contexten, waaronder in het bijzonder een juridische omgeving. Verder kunnen ze zelfstandig grammatica en woordenschat verwerven.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Het vak bouwt verder op de leerinhoud van 2 BM Recht.

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

Losse teksten uit tijdschriften of van AV-opnamen.

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • oefenpracticum
 • labo en werkcollege

B. Omschrijving

A. Types

 • schriftelijk examen
 • permanente evaluatie
 • open boek

B. Omschrijving

OA:
02241980
Code:
02241980
Vakcoördinator:
Willem Mees
Semester:
1
Studiepunten:
2
Onderwijstaal:
Engels