Zelfstandig ondernemen (2006-2007)

A. Algemene competenties

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

  • cursus
  • audiovisueel materiaal
  • materiaal op leeromgeving
  • materiaal op WWW

B. Verplichte leermiddelen

Cursus docent "Zelfstandig ondernemen", 2006 materiaal op www

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • hoorcollege
  • oefenpracticum
  • begeleide zelfstudie
  • elektronisch leerplatform

B. Omschrijving

A. Types

  • paper/werkstuk

B. Omschrijving

Via Toledo, mail, individuele raadpleging op spreekuur
OA:
02244003
Code:
02244003
Vakcoördinator:
Patricia Keldermans
Semester:
2
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands