Uitdieping Aardrijkskunde (2006-2007)

De inhoud omvat volgende onderwerpen: - actualiteit over eigen streek, Belgiƫ, Europa en de hele wereld. Voor het overige kunnen de studenten mee beslissen bij de inhoudelijke keuze. Keuzethema's kunnen zijn: - een onderwerp uit het leerplan aardrijkskunde van eerste of tweede graad secundair onderwijs - leren werken met een GIS-programma - ICT-toepassingen in de lessen aardrijkskunde uitwerken - een geografische excursie uitschrijven en / of mee begeleiden - tentoonstellingen, musea en infocentra bezoeken en de aangeboden informatie verzamelen, doornemen, kritisch analyseren en bespreken - andere (de docent bewaakt de haalbaarheid)

A. Algemene competenties

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

Toelichting:
Als inhoudelijk expert en onderzoeker kunnen studenten: - een aantal keuzethema's uitdiepen: enkele leerplanonderwerpen of vakspecifieke ICT-vaardigheden. - een aantal alternatieve werkvormen toepassen op aardrijkskundige leerinhouden Als organisator, opvoeder en begeleider van leer- en ontwikkelingsprocessen kunnen studenten: - de gekozen leerplanthema's didactisch verwerken - je verder specialiseren in het organiseren, uitwerken en/of leiden van een excursie, veldwerk of bezoek aan een tentoonstelling - vakkennis en een aantal typische aardrijkskundige vaardigheden extra inoefenen

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Studenten bezitten de volgende competenties: - de kennis, vaardigheden en attitudes bereikt in de opleidingsonderdelen Aardrijkskunde en Aardrijkskunde Vakdidactiek van het voorgaande opleidingsjaar - een grote interesse voor je eigen leefomgeving en het hedendaagse wereldgebeuren

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

De leermiddelen zijn afhankelijk van de gekozen inhoud en zullen gedurende het jaar meegedeeld worden.

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • oefenpracticum
  • begeleide zelfstudie
  • elektronisch leerplatform

B. Omschrijving

A. Types

  • permanente evaluatie

B. Omschrijving

OA:
10254750
Code:
10254750
Vakcoördinator:
Hilde Hofkens
Semester:
2
Studiepunten:
5
Onderwijstaal:
Nederlands